Khuyến mãi Khuyến mãi

 

1. Hóa đơn điện tử là gì

Theo nội dung được ghi trong Thông tư 32/2011- TTBTC công bố ngày 14/03/2011:

- Hoá đơn điện tử (HDDT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

- HDDT có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người bán hoặc người mua.

- HDDT là 1 trong 3 hình thức Hóa đơn (Hóa đơn tự in; Hóa đơn đặt in; Hóa đơn điện tử). Thay vì Hóa đơn tạo lập trên giấy, HDDT được tạo lập & lưu trữ trên thiết bị điện tử.

2. Khi bạn muốn xuất hoá đơn điện tử cho đơn hàng của mình

- Cách 1: Ghi chú thông tin xuất VAT khi thanh toán đơn hàng của bạn. Đỉnh Phú sẽ xuất hoá đơn điện tử và gửi về email cho bạn

- Cách 2: Nếu bạn chưa thực hiện cách 1 thì bạn hãy gọi điện trực tiếp tới hotline 0903.709.369 hoặc liên hệ email ghedinhphu@gmail.com để được hỗ trợ xuất hoá đơn cho đơn hàng của mình.